Privacyverklaring

Wij zijn H. Star Bloemengroothandel B.V., gevestigd aan Middel Broekweg 29, 2675 KB Honselersdijk.
We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
In deze verklaring informeren wij u over:

– Welke persoonsgegevens we verwerken
– Voor welke doelen we de informatie gebruiken
– Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
– Hoe en welke persoonsgegevens we delen met derden
– Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
– Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Wie zijn we?
H.Star Bloemengroothandel B.V.
Middel Broekweg 29
2675 KB Honselersdijk
+31 174 624169
https://www.hstar.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?

H. Star Bloemengroothandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Voor welke doelen gebruiken we de informatie?

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief, aanbiedingen of facturen of andere informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het verbeteren van onze website en webshop
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe en welke persoonsgegevens delen we met derden?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat gebruiken we aan Cookies, of vergelijkbare technieken?

H. Star Bloemengroothandel B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe we uw gegevens laten inzien, aanpassen of verwijderen?

– U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
– U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken    of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
– U heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hstar.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. H. Star Bloemengroothandel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot Slot

H. Star Bloemengroothandel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons schriftelijk, telefonisch of per email.
Wij kunnen tussentijds deze verklaring aanpassen, wanneer er zich wijzigingen of ontwikkelingen voordoen.